Ďakujeme, že prispievate 2% z vašej dane

Ďakujeme, že prispievate 2% z vašej dane Aktuálne tlačivá na stiahnutie:   Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...

Continue Reading →

Latest News

COMITAS

Naše ciele: Socializácia občanov so zdravotným postihnutím – zaradenie sa do spoločnosti Udržiavanie a zvyšovanie schopností a zručností v oblastiach potrebných pre...