Aktivity

NAŠE PRAVIDELNÉ AKTIVITY:

Po uvoľnení pandemických opatrení sa nám podarilo zorganizovať opäť:

OZ Iskierka:

Letný  pobyt

Garden Party

DeS Comitas:

Fašiangový bál

Jarný ozdravný pobyt

Jesenný ozdravný pobyt

Halloween

Kvetinová škola – jar, zima

Vianočná kapustnica

NAŠE PRÍLEŽITOSTNÉ AKTIVITY:

Združenie počas pandemickej situácie Covid – 19  neorganizovalo žiadne hromadné PRÍLEŽITOSTNÉ aktivity.