Projekty

AKTUÁLNE PROJEKTY:

PROJEKT – BOCCIA V COMITASE

Hlavným zámerom nášho projektu je vytvoriť priestor pre záujmovú činnosť, predovšetkým pre mladých ľudí s najťažším stupňom telesného postihnutia – Bocciu –  vybudovať hraciu plochu pre tento šport.  Boccia je šport, ktorý je určený najmä pre spastikov a vozičkárov s podobným neurologickým postihnutím, bol pôvodne vyvinutý ako hra pre rekreačné účely.  Takýto charakter bude mať aj v podmienkach nášho zariadenia. Rozmery ihriska sú 12, 5 x 6 m a jeho povrch musí byť rovný a hladký. Podstatou hry, vyžadujúcej presnosť a vysokú koncentráciu hráčov, je hádzanie loptičiek čo najbližšie k špeciálnej terčovej lopte, nazvanej “jack”. Mesto Trnava projekt podporilo sumou – 600,- EUR.

PROJEKT – AROMATERAPIOU KU ZDRAVIU

Vzhľadom k pribúdajúcemu veku a zhoršovaniu zdravotného stavu chceme projektom zabezpečiť to, aby sme našich mladých ľudí  udržali v mentálnej, psychickej a fyzickej kondícii čo najdlhšie. Vzhľadom k tomu prispôsobujeme aj naše aktivity.  Vďaka širokej škále rôznych terapeutických procesov sa k tomu vieme priblížiť. Jednou z možností, ktorú vieme realizovať v rámci nášho združenia je využitie aromaterapie, ktorú poskytuje aromaterapeut s dlhoročnými odbornými skúsenosťami. Je to terapia, pri ktorej sa využíva sila esenciálnych a éterických olejov. Éterické oleje môžu okamžite zmeniť fyzické symptómy a súčasne budú pôsobiť aj na emočnú a mentálnu rovinu. Aromatické oleje nám zvyšujú hodnotu života vo všetkých oblastiach. Uvoľňujú stres, napätie, spazmy, blahodarne pôsobia na psychiku. Posilňujú imunitu organizmu a navodzujú pozitívne myslenie a pohodu. Mesto Trnava podporilo projekt sumou 1 000,- EUR.

PROJEKT – ZDRAVÁ KUCHYŇA – ZDRAVÉ STRAVOVANIE

Denný stacionár COMITAS  je  registrovaný na TTSK Trnava  podľa §40 zákona č..448/2008 o sociálnych službách. Zriaďovateľom Denného stacionára COMITAS je OZ Iskierka. Sociálne služby sú poskytované ambulantnou formou (denne). Denný stacionár bol vytvorený s kapacitou 18 miest. Po prístavbe a rozšírení priestorov bola v decembri 2017 zvýšená  kapacita zariadenia na 25 miest. V súčasnosti poskytuje COMITAS služby 22 mladým ľuďom so zdravotným obmedzením a od júla 2018 pribudnú 6 noví klienti. Obsadenosť zariadenia bude v lete 28 klientov. Podľa Zákona 448 par.17 ods.4 je poskytovateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou povinný poskytovať stravovanie. Vzhľadom k tomu, že prevádzka Comitasu je 8 hodín denne, zariadenie vydáva svojim klientom a zamestnancom obedy. S narastajúcim  počtom klientov v zariadení vystupuje do popredia aj otázka zdravého a nie menej dôležitého kultúrneho stolovania. Priestory jedálne nám od júla nedovolia podávať obedy všetkým klientom a zamestnancom naraz. Bude nevyhnutné prejsť na dvojsmenné stravovanie. S tým úzko súvisí aj potreba zdravého ohrevu jedla, alebo udržiavanie teploty jedla. Hlavným zámerom nášho projektu je zabezpečiť zdravé stravovanie klientom a to zakúpením zariadenia na udržanie teploty jedla a vybavením kuchyne. Trnavský samosprávny kraj náš projekt podporil sumou 1 300,- EUR.

PROJEKT – POHYBOM KU ZDRAVIU 

Zámerom projektu je poskytnutie liečebnej aromaterapie pre uvoľnenie celého tela a vybudovanie fitness zóny v priestoroch nášho dvora pre viacnásobne postihnutých mladých ľudí. Aromaterapia bude poskytovaná počas 6 mesiacov 22 klientom s viacnásobným postihnutím. V zóne pre fitnes sa otvára nový smer tréningu pre všetkých ľudí a aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. Fitness stroje umiestnené v prírode umožňujú kombinovať aktívny silový tréning a pozitívny vplyv pobytu na čerstvom vzduchu. Fitnes stroje v prírode umožňujú pravidelné cvičenie pre rôzne vekové kategórie – zlepšujú kondíciu, funkcie kardiovaskulárneho systému a napomáhajú úprave hmotnosti. Pri cvičení sa nepoužívajú závažia, cvičí sa s odporom váhy vlastného tela. Naša fitnes zóna je súčasťou Zeleného dvora. Nakoľko u nás nie sú vybudované fitness centrá pre ľudí so zdravotným obmedzením, chceme našim klientom takto vytvoriť priestor pre aktívnejší život. NADÁCIA ČSOB podporila sumou 2 997,- EUR.

PROJEKT – MIESTO PRE ZDRAVIE

Po úspešnej realizácii viacerých projektov sa nám podarilo vytvoriť niekoľko zón. V zóne Fauna a Flóra môžeme spoznávať obyvateľov živočíšnej ríše a rastlinnej ríše a vytvoriť vo vyvýšených záhonoch malú botanickú záhradku. V zóne fitness sme umiestnili dva stroje na cvičenie, a pre imobilných klientov sme vytvorili priestor pre tréningy -Boccia. Našim projektom chceme dobudovať zónu pre oddych. V rámci tejto zóny vytvoríme bezbarierovú Terasu pod Lipou so záhradným sedením a druhú terasu, ktorú nazveme Čajovňa. Pestovaním liečivých bylín podporíme zdravý životný štýl, pobytom na čerstvom vzduchu prispejeme k zlepšeniu zdravia, prípravou bylinkových čajov zdokonalíme zručnosti a samostatnosť našich klientov. NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE podporila náš projekt sumou 5 000,- EUR.

PROJEKT KRAJŠÍ DVOR, KDE PRACUJEME, ŠPORTUJEME A ODDYCHUJEME

V náväznosti na náš úspešný projekt s názvom Zelený dvor chceme pokračovať rozšírením tohto projektu. Zelený dvor sme rozdelili do viacerých zón. Cieľom projektu je zakomponovanie oddychovo-relaxačnej zóny vybudovaním bezbariérovej terasy a umiestnením vonkajšieho záhradného sedenia. RAIFFEISEN banka náš projekt podporila sumou 1 000,- EUR.

 

UKONČENÉ PROJEKTY  2016:

 

ZÁŽITKOM KU ZDRAVIU – MESTO TRNAVA 

KOMUNITNÉ GRANTY 2016 – ZELENÝ DVOR– NADÁCIA VUB

ROZPRÚDIME REGIÓNY – Vianočný večierok s Vianočným bazárom – NADÁCIA ZSE