Kontakt

Občianske združenie ISKIERKA
Sídlo: Ulica Ludvika van Beethovena č.5650/20
917 08 Trnava

tel.č.: 0915 883 323

Denný stacionár COMITAS
Sídlo:Ulica Ludvika van Beethovena č.5650/20
917 08 Trnava

tel.č: 0910 742 177

Miroslava Griflíková – predsedkyňa OZ ISKIERKA- štatutárny zástupca
e-mail: oziskierka@gmail.com

Mgr. Mária Pavlíková – manager kultúrnych akcií OZ Iskierka

                                  – zodpovedný zástupca Denného stacionára COMITAS
e-mail: dscomitas@gmail.com