Chránené pracovisko

Chránené pracovné miesto sme k 01.01.2018 zrušili z dôvodu rozšírenia kapacity DS COMITAS.