DOBROVOĽNÍCI

Ďakujeme našim animátorom, ktorí  nám pomáhajú pri príprave akcií, hlavne letného rekondičného pobytu.