ZBIERKY

Aktuálne poriada OZ Iskierka verejnú zbierku zapísanú do registra zbierok Okresným úradom v Trnave pod č. OU-TT-OVVS1-2018/023521

Zbierka sa koná v dňoch 1.8.2018 do 31.7.2019 v priestoroch reštaurácie McDonalds na ulici Hlbokej a Novej v Trnave pod názvom “Spolu sa nám lepšie kráča”

Finančné prostriedky z verejnej zbierky sú určené na financovanie voľnočasových aktivít a na zariadenie a vybavenie Denného stacionára COMITAS.