ZBIERKY

Aktuálne poriada OZ Iskierka verejnú zbierku zapísanú do registra zbierok Okresným úradom v Trnave pod č. OU-TT-OVVS1-2020/028709

Zbierka sa koná v dňoch 1.8.2020 do 31.7.2021 v priestoroch reštaurácie McDonalds na ulici Hlbokej a Novej v Trnave pod názvom “Žijeme dnes”

Finančné prostriedky z verejnej zbierky sú určené na financovanie voľnočasových aktivít a na zariadenie a vybavenie Denného stacionára COMITAS.