COMITAS

Naše ciele: Socializácia občanov so zdravotným postihnutím – zaradenie sa do spoločnosti Udržiavanie a zvyšovanie schopností a zručností v oblastiach potrebných pre...